TJÄNSTER

 • VATTEN INSTALLATION
 • VÄRME INSTALLATION
 • AVLOPPS INSTALLATION
 • KYL INSTALLATION
 • TRYCKLUFTS INSTALLATION
 • OLJE INSTALLATION
 • INDUSTRI LÖSNINGAR
 • TILLFÄLLIGA LÖSNINGAR
 • AVLOPPS INSPEKTION
 • VATTENFILTER
 • SKYDDSRUM INSTALLATION
 • PROJEKTERING
 • ENSKILDA AVLOPP
 • CTC INSTALLATION
 • NIBE

VATTEN INSTALLATION

vatten

Vi jobbar med alla typer av vatteninstallationer. Skall du ha nytt inkommande vatten, hydrofon, hydropress, nya vattendragningar i villan eller hyreshuset då kan vi hjälpa dig.

VÄRME INSTALLATION

varme

Vi hjälper även våra kunder med värmeinstallationer. Vi utför allt från ett – två rörsystem, självcirkulationssystem, expansionssystem, pannbyte, ackumulatortank, fjärrvärne, radiatorer m.m. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa med olika värmeinstallationer.

AVLOPPS INSTALLATION

avlopp

Vi hjälper våra kunder med olika typer av avloppsinstallationer. Vi kan utföra olika installationer som fettavskiljare, oljeavskiljare, självfall, tryck avlopp, rostfritt, villagrund, storkök, rostfria rännor, takavvattning, gjutjärnsavlopp, plastsvetsning el muffning, avloppskvarnar osv då kan vi hjälpa dig. Vi har även ordentliga rensmaskiner och högtrycksrensmaskiner vid avlopps stopp

KYL INSTALLATION

kyl

Vi jobbar med alla typer av kylinstallationer. Skall du ha hjälp med frikyla från bergvärmehålet, kylbafflar, kyla på kontor osv då kan vi hjälpa dig.

TRYCKLUFTS INSTALLATION

luft

Vi jobbar med att inreda bilverkstäder. Vi har erfarenheten där uppdraget varit att installera tryckluftsdragningar och koppla in kompressorer. Kontakta oss för vidare information om hur vi kan hjälpa er att inreda era lokaler.

OLJE INSTALLATION

oil

Vi på VVS Bröderna hjälper även till att installera olika oljeinstallationer. Skall du pumpa olja till tappställe kontakta oss så berättar vi mer.

INDUSTRI LÖSNINGAR

indu

Vi jobbar med alla typer av industriinstallationer. Vi hjälper dig att inreda smart och effektivt i era nya industrilokaler. Vi utför allt från hydraulik till installationer till övriga installationer som olja m.m.

TILLFÄLLIGA LÖSNINGAR

tillfallig

Vi på VVS Bröderna erbjuder även mobila lösningar. Detta innebär ifall eran varmvattenberedare gått sönder eller om ni råkat ut för vattenskada så kan vi på VVS Bröderna hjälper er. Vi har ett brett sortiment med olika mobila lösningar som mobila duschkabiner, luftvärmare, fläktar, pannor, varmvattenberedare m.m. Detta är något som smidigt och snabbt installeras.

AVLOPPS INSPEKTION

inspektion

Har du problem med eran avlopp eller dränering? Vi hjälper er att inspektera avloppen med speciella kameror. När felet är dokumenterat kan vi presentera en kostnads effektiv lösning om exempelvis skall relinas eller bytas ut. Kontakta oss så berättar vi gärna mer

VATTENFILTER

rening

Har du dålig kvalité på ditt dricksvatten? vi jobbar med de ledande filterfabrikanterna och kan installera din vattenreningsanläggning. Kom in till oss så hjälper vi er med ert vattenprov och presenterar en lösning på er vattenkvalité Vi jobbar även med poolinstallationer.

SKYDDSRUM INSTALLATION

nuce-cirkle

Skall du göra VVS installationer i skyddsrum? Det är väldigt stränga regler med hur installationer får göras i skyddsrum, Vi har kunskapen att dra vatten, avlopp och värme i dessa utrymmen vi tar även ut besiktningsman och sköter all dokumentation och tillstånd för ombyggnationen åt er.

PROJEKTERING

projekt-cirkle

VVS Bröderna utför projektering till våra kunder. Vi kan sammanställa färdiga handlingar, rita upp projekt, göra flödesberäkningar och dimensioneringar. Har du ide´n så projekterar vi fram en färdig anläggning. Kontakta oss för vidare information.

ENSKILDA AVLOPP

Enskilt avlopp

Vi är certifierade inom enskilda avlopp och bygger din nya avlopps anläggning med exempelvis slamavskiljare och infiltrationsbädd. Kontakta oss för vidare information.

CTC INSTALLATION

ctc-loggo

Skall du installera bergvärme eller luft/vatten? Vi är CTC partners och utbildade på deras produktsortiment.

NIBE

nibe

Vi hjälper även att installera och få upp NIBE produkter hos er.

Back to top