NYHETER

VVS Bröderna Sverige AB
VVS Bröderna Sverige AB har lagt till 3 nya foton.tisdag, november 14th, 2017 at 3:33f m
Kv mekanikern 4,5,6 - nyproduktion/ombyggnad 51+10 lägenheter med tillhörande lokaler.

Valv i hus 2 är klart för gjutning, valv i hus 1 pågår där avlopp i lagdelen återstår innan det är klart för gjutning.

Totalentreprenör är Asplundsbygg och projektet kommer pågå till våren 2019.
VVS Bröderna Sverige AB
VVS Bröderna Sverige AB har lagt till 8 nya foton.torsdag, oktober 26th, 2017 at 12:10f m
Förskola rostaskolan - nybyggnation av förskola

Nu är vi igång och de första avloppen är installerade i bottenplattan, så fort cellplasten är på plats så kan arbetet med att lägga ca 500 kvm golvvärme börja.
Totalentreprenör är Byggtema och bygget kommer hålla på till juni 2018.
VVS Bröderna Sverige AB
VVS Bröderna Sverige AB har lagt till 10 nya foton.måndag, oktober 16th, 2017 at 11:28e m
Svarvbyggnaden RALA - train alliance

Arbetet med installationer i hallen börjar bli klart och ledningar förses med isolering. Nu återstår mindre kompletteringar i svarvhallen, installationer i undercentral och fläktrum samt kompletteringar i kontorsdelen med tillhörande våtutrymmen som pågår under oktober och november.

Projektet utför vi tillsammans med skoglunds el, Lk Energy, Asplundsbygg mfl.
VVS Bröderna Sverige AB
VVS Bröderna Sverige AB har lagt till 8 nya foton.måndag, oktober 16th, 2017 at 6:29e m
Kv mekanikern 4,5,6 - nyproduktion/ombyggnad 51+10 lägenheter med tillhörande lokaler.

Rörstråk i hus 3 börjar bli klart för att provtryckas.
Inom ett par veckor börjar arbeten med avlopp och vatten i valven hus 1 och 2. Totalentreprenör är Asplundsbygg och projektet kommer pågå till våren 2019.
VVS Bröderna Sverige AB
VVS Bröderna Sverige AB har lagt till 2 nya foton.fredag, oktober 13th, 2017 at 12:58f m
Fallskärmen 5 - nyproduktion av 75 lägenheter

Nu är vi igång och de första avloppen är installerade i fläktrum/undercentral.
Totalentreprenör är Peab och bygget kommer hålla på till april 2019
VVS Bröderna Sverige AB
VVS Bröderna Sverige AB har lagt till 16 nya foton.tisdag, september 19th, 2017 at 12:51f m
Svarvbyggnaden RALA - train alliance

Arbetet med installationer i hallen fortsätter, nu är hela långsidan klar med värme/vatten och tryckluft. Även arbeten i arbetsgrop och WC utrymmen fortgår.

Projektet utför vi tillsammans med skoglunds el, Lk Energy, Asplundsbygg mfl.

Back to top